Comments

dadash channel tel nadari!?
Reply
mohsenshahid hamed1sadeqi
@hamed1sadeqi, na azize delam
Reply
mohsenshahid hamed1sadeqi
@hamed1sadeqi,ye link kargozari gozashtam avalan ke emkanate khubi behetun mide mesle pardakhte riyali , dovoman unja moamelatam dar bastar copy mizaram ba follow kardan man har moamele ke dar hesab poli khodam anjam bedam vase shoma copi mishe va sodesh nasib khodetun mishe ….
Reply